Přihlásit se

Nájemníci odmítají podepsat nové nájemní smlouvy

Nájemníci odmítají podepsat nové nájemní smlouvy

Před letními prázdninami přišel nájemníkům bytových domů na Starém náměstí, které jsou ve vlastnictví města, dopis od Hospodářsko správního odboru města Slatiňany (vedeného Ing. Rašínem). Přílohou dopisu byly nové nájemní smlouvy a pokyn, do kdy je nutné nové nájemní smlouvy doručit zpět podpisu pana starosty.

Část nájemníků smlouvy podepsala a odeslala na úřad. Ovšem velké skupině nájemníků se situace nelíbila. Pozastavovali se nad tím, proč mají podepisovat nové nájemní smlouvy, když původní smlouvy na byty jsou platné. Bylo jim divné, že se změny, na které úřad poukazuje, neřeší dodatkem původních smluv. Proč je úřad nutí podepsat smlouvy nové?

Nájemníci se začali obávat, že přijdou o možnost si byty odkoupit do svého vlastnictví. V roce 2003  totiž Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo, na základě zájmu většiny nájemníků, že po uplynutí 20 let od přidělení bytů, bude možné si byty odkoupit. Nájemníci tehdy uzavírali Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.

Za 2 roky tato dvacetiletá lhůta uplyne. V nových nájemních smlouvách není tento závazek  možnosti odkoupení bytu výslovně uveden a odtud pramení obavy nájemníků.  

Vyvstala tak řada nejasností a otázek, proto se nájemníci společně obrátili na advokátní kancelář, aby jim poradila, jak postupovat. S pomocí právničky sepsali nesouhlasné stanovisko a uvedli výše popsané důvody, proč odmítají přistoupit k podpisu nových smluv. Tento dopis odeslali na úřad. Jako reakce přišla odpověď Ing. Rašína, který argumentuje, že nové nájemní smlouvy odsouhlasila Rada města. Dále uvádí, že nové smlouvy upravují a mění podmínky pro hrazení nájmu a záloh. Ujišťuje, že nová smlouva upravuje nájem bytu, nikoliv nárok na případné odkoupení bytu. Právnička zastupující nájemníky upozorňuje na skutečnost, že úřad vytváří dojem, že je důvod pro uzavírání nových smluv, avšak žádný důvod není a obavy nájemníků jsou na místě.

Jak zjišťoval zastupitel Sedmy Daniel Vychodil v rozhovoru se starostou Ivanem Jeníkem, tak město neplánuje nájemníky o byty připravit. Chtělo skutečně pouze upravit a sjednotit smluvní podmínky o užívání bytů. Nechalo si, podle slov pana starosty, zpracovat stanovisko od právníka a ten doporučil uzavření smlouvy nové. Hlavním důvodem nových smluv má být vyjasnění situace kolem úhrady drobných oprav a údržby bytů.

Město v této věci však zřejmě zvolilo velmi nešťastný způsob provedení. Komunikace úřadu navíc obsahuje chyby a nepřesnosti. Úřad v dopise nájemníkům argumentuje, že byly nové nájemní smlouvy vyhotoveny na základě nových právních předpisů. Rozpor je v tom, že ony nové právní předpisy (tedy Občanský zákoník) již platí od roku 2014 tedy více než 5 let. Nové nájemní smlouvy obsahují i chybné číslo účtu, na které se má hradit nájemné. Nájemníkům se platby vrací, musí telefonicky zjišťovat správné číslo účtu na úřadě. V tomto případě se jedná o administrativní chybu, která se samozřejmě stává.

Nicméně celá tato situace by nevznikla, pokud by úřad postupoval jinak a vůči nájemníkům vstřícněji. Jistě by šlo připravit průvodní dopis, kde by bylo vše srozumitelně a řádně vysvětleno. Ještě lepší by bylo nájemníky na tuto situaci připravit osobním jednáním. Otázkou je také načasování celé „akce“ před prázdninami a dobou dovolených. Součástí „novinek“ bylo také zaplacení dvojího nájemného, aby se srovnaly platby a neplatilo se zpětně, ale předem, což může být pro někoho velmi nepříjemný neplánovaný výdaj, který by šel včasnou komunikací lépe řešit a nájemníci se mohli na tuto okolnost připravit.

Ocitujeme závěr dopisu, kterým úřad odpovídá na nesouhlasné stanovisko nájemníků.  „Pokud nebude nová nájemní smlouva podepsána oběma smluvními stranami, bude věc předána příslušné advokátní kanceláři, zastupující Město Slatiňany, k podání návrhu na žalobu u soudu.“ Neboli: Občane podepiš a mlč. Je tu však háček. Nájemníkům, kteří se vzbouřili a nepodepsali, samozřejmě původní nájemní smlouvy nadále platí. Toto vzájemné nedorozumění by pravděpodobně nevniklo, kdyby úředníci namísto jednání z pozice síly zvolili vůči občanům slušné a vstřícné jednání. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Naposledy změněnoneděle, 25 srpen 2019 17:22

10°C

Slatiňany

Partly Cloudy

Humidity: 87%

Wind: 7 km/h

Banner 468 x 60 px