Přihlásit se

Děti v pasti

Děti v pasti

Milí rodiče, prarodiče, učitelé, vedoucí,

uzávěra škol, volnočasových, uměleckých či sportovních aktivit se díky nákazové situaci neustále protahuje. Žáci v ČR jsou s výjimkou prvních a druhých tříd v polovině února 2021 nejdéle doma ze všech evropských zemí. Mnozí trpí nedostatkem sociálních kontaktů i pohybu na čerstvém vzduchu. Rozpadají se návyky týkající se pravidelného denního rytmu. Padají nebo se nevhodně posouvají mnohé hranice. Děti se ve větší míře stávají závislými na virtuálních světech a s tím reálným ztrácejí stále více kontakt. Distanční výuka vyhovuje jen části dětské populace, pro mnohé je málo efektivní. Nucený pobyt doma má své dopady v oblasti stravování dětí. Lavinovitě narůstají úzkosti, deprese i stavy apatie. Někteří odborníci hovoří až o ztrátě vůle k životu.

V této situaci hraje rodina klíčovou roli, protože zejména ona může tyto negativní dopady zmírnit. Jenže mnoho rodičů má velké starosti se zajištěním živobytí a na řešení těchto rizik nemají dostatek času ani energie.
Naším cílem není někoho poučovat. Chtěli jsme si sami pro sebe pojmenovat a zpřehlednit, co nám může být oporou v této zvláštní době. Oslovili jsme tým lidí různého věku a různých profesí ke spoluvytvoření materiálu, který Vám jako inspiraci nabízíme. Pokusili jsme se v něm shrnout do níže uvedeného desatera určitá doporučení, která by mohla rodinám pomoci s výše uvedenými riziky vědomě pracovat. Uvítáme další náměty a doporučení.

Desatero pro nákazovou dobu:
1. Můžeme se snažit společně s dětmi pravidelný denní rytmus. O všedních dnech nechť chodí ve stejnou hodinu spát a ve stejnou hodinu vstávají. Na distanční výuku by měly být po ranní hygieně, nasnídané i oblečené. Můžeme si nastavit i některé rodinné rituály, které se pravidelně opakují a vytváření pocit určitého časového ukotvení. Vyhledávejme zdroje společné radosti.


2. Můžeme děti učit si rozplánovat den i jednotlivé školní činnosti a procházet s nimi, jak se jim dařilo plán dne naplnit. Podle možností se můžeme snažit přenášet na děti odpovědnost za kvalitu a rozsah jejich školní práce. Můžeme se snažit vyhnout odpolední bitvě o dotahování nedokončené školní práce. Více času můžeme věnovat činnostem společně s dětmi (viz dále).

3. Mysleme na pravidelný pohyb a posilování kondice. Můžeme si vymyslet tréninkovou sestavu, která se dá cvičit doma na chodbě či na zahradě. Nebo u starších dětí vymyslet okruh v parku. Nejlépe, když se budeme hýbat s nimi. Nenechme děti zpohodlnět.


4. Dělejme věci s dětmi. Tato doba nám dává možnost tvořit společně s dětmi. Modelujme malujme, kuťme, budujme, zahradničme, vařme, pečme, tvořme v dílně, zpívejme, hrajme na nástroje, deskové hry…


5. Můžeme podnikat průzkumné výpravy do okolí. Která zajímavá místa naše rodina ještě nenavštívila? Přírodní památky a rezervace, kulturní a historické pamětihodnosti, zajímavá místa… Pravidelný pohyb venku posiluje imunitu a naučíme se mnohé o svém okolí. Zároveň několik výzkumů potvrdilo důležitost vitamínu D pro lepší zvládnutí Covidu. Pro tvorbu vitamínu D je pohyb na slunci klíčový.


6. Můžeme promyslet způsob stravování a stanovit rozumné limity nezdravých potravin. Nenechme děti, aby si poškodily zdraví nebo nakynuly do nepřiměřených rozměrů.


7. Můžeme vést děti k vlastní četbě, nebo jim pravidelně číst. Čtení rozvíjí fantazii a je dobrou protiváhou vysedávání před počítačovou či televizní obrazovkou. Nenechme je rozvíjet závislost na počítačích.


8. Veďme děti k ohleduplnosti ke svému zdraví a zdraví druhých (mytí rukou, nošení roušky či respirátoru v určených místech…).


9. Celou situaci dětem můžeme podávat jako dobrodružnou hru s řadou menších či větších úkolů a výzev. Snažme se na ně nepřenášet naše obavy a úzkosti. Své obavy a nejistoty můžeme sdílet s ostatními rodiči. Možná nás uklidní, když zjistíme, že i ostatním něco nejde. Vzájemně se můžeme podpořit.

10. Nemysleme si, že všechna tato pravidla lze beze zbytku realizovat. Pokud se však podaří alespoň něco, snižujeme riziko, že stávající situace ohrozí zdravý a spokojený život našich potomků.

Daniel Vychodil a klub rodinného skautingu Makom


Připojujeme nějaké nápady a inspirace, jak z pasti ven (posbírané od mnoha lidí):


Denní rytmus
Rozcvička, soubor ranních cviků, otužování, otužování podle Wima Hofa s dechovými cviky, společné rodinné zpívání, společná večeře a společně si popřejeme, vědomý dobrý skutek, něco užitečného pro druhé, myšlenka na každý den (citát, moudrost, krátký příběh), večer s ní usínám a ráno si na ni hned po probuzení vzpomenout.

Plán dne
Rozepsat si písemně úkoly s odhadem, kolik času jim chceme věnovat, myslet na vyváženost – kromě povinností i radosti. Večer si vyhodnotit, co se mi podařilo zrealizovat, co ne.

Pohyb
Uběhni 3 km (odhadem) v parku či lese.
Střídavě uběhni a ujdi 3 km (odhadem) v parku či v lese (indiánská chůze).
Podstup tento trénink: 10 kliků, 10 dřepů, 10 angličáků (klik a výskok)… Třikrát za sebou s přestávkou. Předem se rozcvič.
Vytvoř si překážkovou dráhu na zahradě, v parku či lese. Vytvoř si jednoduchou překážkovou dráhu: např. startovní čára, slalom mezi několika stromy, přeskočit překážku, podlézt překážku, vyskočit na nějakou překážku, seskočit dolů. Takový malý okruh. Dej si ho s přestávkou alespoň pětkrát za sebou.

Jacíkův test: lehni si na záda, připaž. Po odstartování se rychle postav, připaž, lehni si na břicho a připaž, znovu se postav a připaž a pořád dokola co nejrychleji po dobu jedné minuty. Vydýchej se a zkus to znovu. Zvládneš tři kola každý den po dobu jednoho týdne?

Tvořivé činnosti s dětmi
Land art, origami, výzdoba pokoje, bytu, uzlování, modelaření (vláčky, letadla, papírové modely…), sochaření z modelíny či hlíny, natáčení reklamy na vymyšlený výrobek, domácí koncert na nejrůznější hudební nástroje, vaření a pečení nových pokrmů, vyzkoušení cizokrajného receptu, vytváření mozaiky ze starých kachliček na zeď, práce na zahradě, batikování…

Výzkumné vycházky
Za památnými stromy, návštěva přírodních rezervací o okolí, k rybníku, proti proudu potoka, průzkum starých sadů, průzkum remízků v okolních polích, na zříceninu, do parku, průzkum neznámých koutů starého města, ke studánce, hodina na vybraném stromě (připravit si „hnízdo“ pomocí provazů)…
Cesta za pokladem – ukryj na zahradě či v parku poklad, nakresli plánek a vypravte se s rodinou za pokladem.
Utvořme si sbírku přírodnin (různé druhy kamenů, šišek…) či fotografie pučících stromů a keřů, kvetoucích rostlin… Zahrajme si na malíře, zkusme malovat či kreslit krajinu či přírodniny. Pátrejme po různých projevech života na zahradě či v okolí bydliště (žížaly, hmyz, mechy, lišejníky…) Zkoumejme, ale neubližujme. Najděme si v okolí bydliště nějaký oblíbený strom, vylezme na něj a stravme s ním nějaký čas. Vracejme se k němu. Nahrajme v přírodě různé zvuky a nechme pak členy rodiny hádat, o co jde (zpěv ptáků, zurčení potoka, šum větví…). Zkoumejme stopy zvířat v blátě. Pozorujme a foťme různé druhy mraků.

Stravování
Hledání nových a zdravých receptů, počítání energetické vydatnosti různých potravin, zejména pochutin, zkoušky sebeovládání zaměřené na omezení sladkostí, brambůrku, slazených nápojů…

Čtení
Vybrat si zajímavou knížku, vytvořit atmosféru – třeba večer zapálit svíčku, dítě v posteli, rodič čte na pokračování. Inspirovat k samostatné četbě. Případně si na usínání pustit audionahrávku vybrané knížky… Dobrých knih je mnoho. Doporučujeme takové knihy, které podněcují k aktivní činnosti a objevování přirozeného světa (prostě se odtrhnout od kompů).
U kluků na přelomu vlčáckého a skautského věku se nám osvědčili autoři dobrodružné literatury: Otakar Batlička – Kavalíři odvahy, Na vlnách odvahy a dobrodružství (krátké zajímavé příběhy, ideální pro večerní čtení nebo čtení během vycházky přírodou, jsou volně stažitelné). Miloš Zapletal Ostrov přátelství, Soví jeskyně (reálná dobrodružství v reálném prostředí), Výpravy za dobrodružstvím (náměty na objevování v přírodě…), Foglarovky…

 

Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px