Přihlásit se
Jana Švecová

Jana Švecová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend eleifend adipiscing. Quisque purus tellus, volutpat ut luctus eu, egestas quis nibh. In molestie dignissim lacinia. URL internetové stránky: http://www.gavick.com

Z důvodu čipování popelnic nechte popelnice venku

Ve Slatiňanech se bude měnit systém svozu směsného komunálního odpadu. Popelnice budou opatřeny čipem, aby se dalo monitorovat, kolik odpadu se vyprodukuje. Městský úřad žádá občany, aby popelnice v době od 3. února do konce března nechávali venku a to i mimo svozové dny a také v případě, že bude popelnice prázdná. V nočních hodinách a o víkendech je možné popelnici uklidit. Jakmile svozová firma na popelnici umístí čip (hnědý pásek), tak se opět popelnice bude na ulici umisťovat již pouze ve dnech svozu, tak jak byli občané doposud zvyklí.

 

 

 

Herečka a tanečnice flamenca pochází ze Slatiňan

Helena Korejtková, rozená Plecháčková, pochází ze Slatiňan, ale možná ji znáte také z televize nebo z divadla. Je profesionální herečkou a zároveň se věnuje i vášnivému španělskému tanci - flamencu.

Helenu jsem vyzpovídala, jak se k tomu všemu dostala.

„ Po gymnáziu jsem se rozhodla, že půjdu studovat nejdřív  "něco pořádného". Rozhodla jsem se pro Fakultu řízení a informační technologie na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Ale vždycky mě lákal tanec a herectví a proto jsem se při škole začala připravovat na zkoušky do Brna na Jamu.“ vzpomíná na svá studia Helena Korejtková.  

V Hradci Králové navštěvovala přípravné kurzy v Divadle Jesličky a zároveň viděla všechna skvělá představení v Klicperově divadle za éry skvělého režiséra Vladimíra Morávka. Tím to začalo, na Jamu byla přijata a po absolutoriu 7 let působila na brněnských divadelních scénách. Ztvárnila řadu zajímavých rolí v Ha divadle, ale také v Městském divadle Brno, kde se v té době otevírala muzikálová scéna evropského formátu. Helena byla u toho a sbírala cenné zkušenosti.

V této době již aktivně tančila v jedné brněnské taneční skupině a poprvé se setkala s flamencem. Byla totiž oslovena, aby vytvořila choreografii pro hru Yerma (Pláňka) od španělského básníka a dramatika F.G. Lorky. Hra se hrála ve Studiu Marta, což je herecká scéna Jamu. Helena začala studovat všechny dostupné materiály o flamencu včetně filmů. „Flamenco mi definitivně učarovalo. Začala jsem navštěvovat všechny flamencové kurzy v Čechách a později i v samotném Španělsku“ říká tanečnice a herečka v jedné osobě.

Helena tanenice

Z Brna ji to ale  pořád táhlo zpátky domů za rodinou. A tak když se uvolnilo místo v Klicperově divadle v Hradci Králové, tak neváhala a vrátila se zpět domů do Slatiňan. Zároveň v roce 2006 otevřela svůj první kurz flamenca.

Při hraní v Klicperově divadle začala točit epizodní role v různých televizních seriálech. Asi doposud nejslavnějším pořadem byla Etiketa, kde se pravidelně objevovala po boku Ladislava Špačka a společně informovali diváky pořadu o tom, jak se správně chovat ve společnosti.

„Byl to pro mě veliký zážitek být vedle tak úžasného gentlemana a poslouchat každou volnou chvíli příběhy ze života mluvčího Václava Havla. Ladislav Špaček je velmi chytrý, vtipný a vzdělaný muž.“ říká Helena.

Potom následoval seriál Nevinné lži, kde si zahrála po boku Lukáše Vaculíka. Společně také  vzpomínali na natáčení seriálu Dobrá voda,  který se točil právě tady ve Slatiňanech.

„Na tento seriál má Lukáš velmi dobré vzpomínky a moc se mu tenkrát ve Slatiňanech líbilo“.

Další seriály, kde jste mohli Helenu Korejtkovou (Plecháčkovou) vidět:

Modrý Kód, Dáma a král, Specialisté, Tátové na tahu a další

Nehraje jenom křehké blondýnky. Za nejbrutálnější považuje natáčení dokumentárního dramatu Příběh vraha pro ČT, kde si zahrála skutečně žijící vražedkyni odsouzenou na doživotí. Tak tu bychom ve Slatiňanech potkat nechtěli.

Během rodičovské dovolené dokonce ve Slatiňanech vedla i dramatický kroužek Základní umělecké školy, ale potom se musela opět vrátit do angažmá Klicperova divadla.

S příchodem dětí (je maminkou dvou kluků) postupně opustila i práci v divadle, protože toho najednou bylo prostě moc. Ještě si naposledy  zahostovala v pardubickém divadle vedle  skvělého hereckého kolegy pana Petra Kostky a ředitele pardubického divadla pana Petra Dohnala. Jednalo se o známou inscenaci Jistě, pane ministře.

Jist pane ministe

Nyní je herečkou na volné noze.

V současnosti hlavně vede flamencové kurzy a natáčí seriály. Na svých kurzech ráda předává svým studentkám herecké a taneční zkušenosti prostřednictvím tance, ve kterém jde i o sebevyjádření, o vlastní pocity, jde o to skloubit taneční kroky a herecká gesta.

Zůstává otevřená i dalším hereckým výzvám v televizi i ve filmu.

A my se budeme těšit, že ji brzy zase někde uvidíme.

Kdo se chce nechat očarovat tancem, může zkusit nově otevíraný kurz v Chrudimi.

Bližší informace:


www.flamenko.cz


www.korejtkova.eu

Slatiňanští byli ke Třem králům štědří

Dnes byl spočítán výnos Tříkrálové sbírky, která se konala v sobotu 11. ledna. Koledníci z řad skautů, křesťanů a dalších dobrovolníků koledovali ve Slatiňanech, ale také v Kunčí, Presích a části Lukavice. Budeme věřit, že se příští rok sejde ještě více koledníků, aby se dostalo i na Trpišov.

Rekordní počet koledníků, ale také štědrost dárců přispěl k tomu, že v letošním roce byla vybrána částka 63.713 korun. Pro srovnání je to o více než 10 tisíc korun více než v loňském roce. Všem, kdo přispěli a také těm, co se podíleli na organizaci patří velké díky.

Bližší informace jsme přinesli v článku http://www.slatinanskenoviny.cz/aktuality/item/439-rekordni-pocet-koledniku-ve-slatinanech-slibuje-uspech-trikralove-sbirky

 

Rekordní počet koledníků ve Slatiňanech slibuje úspěch Tříkrálové sbírky

Příchod svatých Tří králů se u nás slaví 6. ledna. Tento den také představuje Zjevení Páně. Tradice je založena na legendě, že se přišli do Betléma Ježíškovi poklonit tři mudrci z východního světa. S sebou přinesli věcné dary. Každý z nich má svou symboliku.

Význam tříkrálových darů

Tři králové přinášejí zlato, kadidlo a myrhu. Kadidlo je vonná pryskyřice, která se dodnes používá při náboženských obřadech. Myrha je sušená míza stromu Commiphora. Má modrozelenou barvu a je to také pryskyřice. Zlato symbolizuje moc a bohatství a odkazuje na Kristovu královskou důstojnost. Kadidlo představuje jeho božskou podstatu a myrha připomíná jeho bolestnou oběť.

Tříkrálová koleda ve Slatiňanech

Tradiční koledování Tří králů se letos konalo až druhou sobotu v měsíci namísto první. Letošní první novoroční sobota totiž navazovala na vánoční prázdniny a řada lidí by tak nebyla doma, což by jistě ovlivnilo úspěšnost sbírky.

V sobotu 11. ledna ráno se skupinky koledníků z řad skautů, křesťanů a dalších dobrovolníků sešly v kostele svatého Martina. Na faře bylo připraveno občerstvení, děti si oblékly pláště a koruny, dostaly zapečetěné pokladničky a mapky se svojí přidělenou trasou.

Pan farář P. ThLic. Boguslaw Partyka v kostele Sv. Martina všem požehnal a skupiny koledníků mohly vyrazit do ulic. Letos se účastnilo rekordních 15 skupin Tří králů. Každá musí mít doprovod někoho plnoletého, který se musí na požádání prokázat průkazem organizátora sbírky Farní Charity a samozřejmě také občanským průkazem, tak aby byla sbírka transparentní a nemohlo dojít ke zneužití darovaných peněz. Pokladničky jsou zaplombované. Vybranou finanční hotovost po ukončení sbírky počítají na Městském úřadě členové Charity a zaměstnanci úřadu.

Tři králové nachodili spoustu kilometrů, zpívali, přáli šťastný nový rok a také psali na dveře či rám dveří posvěcenou křídou nápis K+M+B 2020. Jeho význam je: „Kristus žehnej tomuto domu”. Jde o překlad z latinského Christus mansionem benedicat. Mezi jednotlivými písmeny nejsou znaménka plus, ale křížky. Mají symbolizovat Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. V dnešní době čím dál častěji Tři králové nepíší křídou, ale lepí na dveře samolepku, protože na moderních dveřích prostě křída nedrží.

KMB

Zakončení Vánoc

V mnoha rodinách je zvykem odstrojovat vánoční stromeček právě na Tři krále. Tento den je dvanáctý den vánočních svátků. Svátky vrcholí a končí.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity.  Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním prostředkům je možné pomoci seniorům, dětem a lidem v nouzi.

Koledníci chválili štědrost lidí, kteří totiž kromě příspěvku do sbírky děti obdarovávali sladkou koledou.

„Samotného mě tato akce vždy překvapí něčím novým a nečekaným. Ať už je to nemalá částka od náhodného kolemjdoucího nebo obálka s příspěvkem pověšená na vánočním věnci s prosbou o žehnání domu, tedy křídou napsaný nápis K+M+B 2020“ oceňuje ochotu lidí podpořit dobrou věc Jaroslav Blaha, který se coby skautský vedoucí již poněkolikáté účastnil sbírky jako dospělý doprovod.

Iva Ryzová také již několik let doprovází koledníky. Letos neskrývala dojetí z přístupu koledujících dětí, které ač již třináctileté, tak bez ostychu zpívaly a napjatě očekávaly, kdo jim otevře. Zároveň ji velmi mile překvapila štědrost a vstřícnost lidí. Jedna rodina darovala zatím největší částku za celou dobu, co na tříkrálovou sbírku Iva chodí a to rovných 2000 korun. Jak Iva Ryzová říká: "Naše kasička byla zaručeně nejvíc těžká, ale možná je to proto, že jsme chodili právě v částech, kde se ještě nikdy tříkrálová koleda nekonala. Tedy v Presích, Kunčí a v části Lukavice." 

Oficiální výsledky částky, která se na charitativní účely vybrala, dosud nebyly zveřejněny. Budeme to sledovat a budeme vás informovat a sami jsme zvědaví, zda to bude více než v loňském roce.

Pokud jste návštěvu tří králů propásli a přesto chcete přispět, tak je to možné prostřednictvím DMS nebo převodem na bankovní účet. Více informací naleznete zde: https://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/financni-dar/

 

Úvodní foto Jaroslav Blaha

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px