Přihlásit se

Co řešili zastupitelé na posledním jednání

Co řešili zastupitelé na posledním jednání

Ve středu 10. dubna 2019 se konalo v zasedací síni Městského úřadu ve Slatiňanech 4. zasedání zastupitelstva.

Jedním ze dvou bodů, které vzbudily větší diskuzi se stala zamýšlená rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem na Podskále. Protože zeď nebyla dlouhou dobu udržována, vykazuje známky poškození a dle vlastníka Povodí Labe hrozí při zvýšené hladině její vyvalení. Povodí Labe zamýšlí provést rekonstrukci pískovcové zdi tak, že ji nahradí zdí ze žuly. Sedma si vyžádala odborný posudek od Jana Švejchy, který má velmi dobré reference (jeho osobu doporučuje i Národní památkový ústav, který ho uvádí jako člověka, který se svojí firmou opravil řadu kostelů v rámci Litoměřické diecéze i význačný kostel ve Staré Boleslavi. Zároveň aktivně působil při opravách mostů v Písku, Litovli, na hradě Bouzově a dalších). Jan Švejcha uvádí:"Po prostudování všech zaslaných podkladů a ve výše uvedené záležitosti a zběžné prohlídky předmětného objektu jsem přesvědčen, že stanovisko města o zachování pískovcové zdi má své zdůvodnění, jehož cílem je především historická hodnota díla z let 1865 a je součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko. Pro stavbu zdi je použit pískovec z místních zdrojů, tzv. škvorák (správně škrováďák, pozn. autora), který se již v současné sobě netěží, ale podle kameníků z Hořic existují dvě lokality, kde je možné podobný kámen zpracovat pro zdění. Vlastní zeď jsem si prohlédl a pro její opravu, kromě přespárování navrhuji dodatečnou výplň spár ocelovou výztuží helifix s uložením do podélných spár s kotvením ve styku svislých spár zdiva. Doporučuji provedení nového základu celé sanované zdi na založenou armovanou desku s podepřením minimikropiloty průměr 42mm po 0,5m délky. Na kotvený základový pás provést vlastní vyzdění lícového zdiva z odolného kamene (žula nebo čedič). Doporučuji pro zlepšení stability vlastní zdi vynechat narušenou spodní řadu pískovcového zdiva a místo ní dozdít a provést vodorovné zemní kotvení (hřebíky) v délkách střídavě 1,5/2,5 m. Proti návrhu vybudování nové žulové zdi je tento způsob sanace prostorově i finančně výhodný. Podmínkou provedení opravných prací je řádný geotechnický průzkum pro založení i vyhodnocení stavu zemin za rubem zdi. " …

Zastupitelstvo se na základě uvedených skutečností rozhodlo pověřit MÚ v jednání a zorganizování schůzky se zástupci Povozí Labe, se zástupci samosprávy a s členy výboru pro životní prostředí.  

Druhým živým tématem byla diskuse o pořízení audio záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města. Na začátku je třeba říci, že 19 zastupitelů z 21 souhlasí s tím, aby byly takové záznamy prováděny, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Velký nesoulad ale nastává ve finanční otázce. Je mono možností, které se zvažují. V první řadě drátová nebo bezdrátová.

Drátová varianta je možná buď bez hlasovacího zařízení, předpokládaná pořizovací cena je Kč 289.300,- bez DPH nebo s hlasovacím zařízením, kde se předpokládá cena pořízení na Kč 330.600,- bez DPH. Bezdrátové varianty jsou v obdobných variacích, jejich pořizovací ceny jsou ale ještě o více než 200.000,- vyšší ! Dále se při pořízení takového zařízení v jakékoliv variantě platí licenční poplatek za softwear do 20.700,- za rok.

Poslední z navrhovaných řešení je možnost drátové varianty, která by byla zabudována ve stolech. Cena se blíží k částce Kč 1.000.000,-

Nabízí se možnost pronajmout si drátové zařízení na jednotlivá zasedání. Předkladatel návrhu, pan Steklý (TOP 09) zmiňoval využití na čtyřech zasedáních, aby se vše vyzkoušelo. Cena takové služby je však Kč 20.700,- bez DPH na jedno zasedání.  Tato částka se mnohým zdá jako nepřijatelná.

Místostarosta Šťastný se zmínil o možnosti získání dotace, která by zahrnovala pokrytí až 95% nákladů na pořízení záznamového zařízení, není však určena pouze na dané zařízení, ale zahrnovala by i vylepšení webu města. Její získání není jisté. Město se ale o získání této dotace pokusí.

Jak z výše uvedeného vyplývá, nejedná se o lacinou záležitost. Proto, aby bylo co nejpodrobněji seznámeno s děním na zastupitelstvu co nejvíce občanů, nabízí se možnost posunout začátek na 18. hodinu. Snad by se takto na zasedání přišlo podívat více obyvatel než když je začátek v 16. hodin.

Zastupitelstvo odhlasovalo, aby byl proveden průzkum z kterého vyplyne, zda by vůbec o nahrávky ze zastupitelstev byl zájem.

Naposledy změněnoneděle, 14 duben 2019 17:22
Pro psaní komentářů se přihlašte

15°C

Slatiňany

Mostly Cloudy

Humidity: 68%

Wind: 13 km/h

Banner 468 x 60 px