Logo
Vytisknout tuto stránku

Proč jít k evropským volbám?

Proč jít k evropským volbám?

O tom, jak budeme žít, rozhoduje vnitřní politika. O tom, zda budeme žít, rozhoduje zahraniční politika. To tvrdil Konrad Adenauer. V naší zeměpisné oblasti je situace zatím poměrně klidná. Žijeme v závětří velkých událostí, které hýbou Evropou a světem. To může navozovat falešný pocit, že si vystačíme sami se sebou, tedy víceméně bez propojení s okolním světem. Že můžeme jít cestou oddělenosti, uzavřenosti a zahleděnosti do sebe.

Domnívám se, že představa nezávislosti a samostatnosti je v dnešním propojeném světě iluzí. Možná pro někoho lákavou, ale ve svém důsledku nebezpečnou. Podstatné výzvy současnosti od změn klimatu, přes energetiku a ekonomická témata po bezpečnost a problematiku uprchlíků přece nelze řešit izolovaně, nýbrž vzájemnou domluvou a spoluprací. Evropskou unii vnímám jako zajímavý projekt, který jistě není dokonalý. Považuji ho však za smělý a historicky unikátní pokus o takové uspořádání na evropském kontinentu, které neakceptuje agresivní řešení sporů, ani neumožňuje snadné válcování malých států těmi velkými.

Evropské volby pro mne nejsou volbami druhé či třetí kategorie. Právě v duchu myšlenky K. Adenauera si myslím, že naše ukotvení v demokratických mezinárodních strukturách a naše aktivní angažmá v nich jsou pro budoucnost naší země nesmírně důležité. Vždyť stačí vzpomenout na 20. století. Po chvíli prožívané iluze nezávislosti jsme se opakovaně stali izolovanou osamocenou kořistí agresorů z různých světových stran…

Jsem pro svébytnost, hrdost, iniciativu, ale zároveň spolupráci i sdílení.

Od námi zvolené reprezentace očekávám, že bude aktivně vystupovat v evropských institucích ve prospěch naší země i ve prospěch evropského celku.

Budu tedy podporovat takové kandidáty, kteří nabízejí aktivní přístup a hledají pozitivní kroky ke zlepšování práce unie. Nebudu podporovat takové kandidáty, kteří stavějí svou kampaň na vyvolávání strachu, preventivní nenávisti vůči komukoliv či kteří vytváření iluzi lepších zítřků v izolaci.

 

Volby do Evropského parlamentu budou probíhat od 23. do 26. května 2019 v rámci celé Evropské unie. V České republice budou voliči směřovat k volebním urnám v pátek 24. a v sobotu 25. května.

V rámci Eurovoleb si Česko volí zástupce 21 mandátů. V českém volebním systému mohou voliči hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy. Každý stát EU má vlastní volební pravidla.

parlamentních volbách Evropské unie bude v roce 2019 s největší pravděpodobností pouze 705 mandátů, oproti původním 751 mandátům. Počet mandátů evropského parlamentu byl snížen kvůli vystoupení Velké Británie z EU.

 

Design © FABER VISUM. All Rights Reserved.