Přihlásit se

V Trpišově si zvolili osadní výbor

V Trpišově si zvolili osadní výbor

Místní část Slatiňan Trpišov v poslední době zažívá boom. Rychle se rozrůstá, přibývají noví obyvatelé. Stejně jako většina ostatních obcí i Trpišov řeší problémy týkající se jeho fungování a rozvoje. Mezi občany však převládá názor, že město Slatiňany tuto část opomíjí. Vše umocňuje fakt, že po loňských komunálních volbách není nikdo z obyvatel Trpišova v zastupitelstvu ani v radě města. Občané mají sami snahu řešit záležitosti týkající se chodu obce, ale mají pocit, že těmito podněty či připomínkami se na městském úřadě nikdo nezabývá, resp. že se mnohdy k projednání ani nedostanou. Trpišovu zkrátka chybí oficiální komunikační kanál.

V tomto roce se uskutečnilo několik schůzek lidí ochotných udělat něco pro zlepšení situace. Vzorem se jim stala obec Kunčí a jejich osadní výbor a po mnoha diskuzích se rozhodli podat Zastupitelstvu města Slatiňany návrh na založení osadního výboru.

12. listopadu proběhlo veřejné shromáždění, kterého se zúčastnilo asi 70 občanů. Byl jim představen záměr založit osadní výbor, který se setkal s velkou podporou. Občané byli zároveň dotázáni, zda se nechtějí stát členy osadního výboru. Postupně se sešlo 11 jmen a při příležitosti Dětského mikulášského karnevalu proběhly první volby, ve kterých hlasovalo 94 lidí z celkového počtu 170 možných voličů. Prvních devět kandidátů ve složení: Jaroslav Bleha (93 hlasů), Petr Michek (87 hlasů), Jitka Blatoňová (73 hlasů), Renata Kočí (61 hlasů), Markéta Kynclová (61 hlasů), Andrea Pešková (54 hlasů), Lukáš Seifert (39 hlasů), Vendulka Vachová (32 hlasů) a Markéta Řezníčková (30 hlasů) bude navrženo Zastupitelstvu města Slatiňany jako členové Osadního výboru Trpišov. Předpokládá se, že město ustanoví Osadní výbor pro místní část Trpišov, určí lichý počet jeho členů a jmenuje předsedu.

Jaroslav Bleha, jeden z iniciátorů celé akce, věří, že osadní výbor bude pomáhat k lepšímu zajišťování potřeb a přání obyvatel Trpišova a že bude právě tou oficiální „spojkou“ s městským úřadem, kterou Trpišovští postrádají.

 

Poznámka redakce: Jaroslav Bleha je spoluautorem článku

Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px