Varování
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 982

Přihlásit se

Proč jít k evropským volbám?

O tom, jak budeme žít, rozhoduje vnitřní politika. O tom, zda budeme žít, rozhoduje zahraniční politika. To tvrdil Konrad Adenauer. V naší zeměpisné oblasti je situace zatím poměrně klidná. Žijeme v závětří velkých událostí, které hýbou Evropou a světem. To může navozovat falešný pocit, že si vystačíme sami se sebou, tedy víceméně bez propojení s okolním světem. Že můžeme jít cestou oddělenosti, uzavřenosti a zahleděnosti do sebe.

Domnívám se, že představa nezávislosti a samostatnosti je v dnešním propojeném světě iluzí. Možná pro někoho lákavou, ale ve svém důsledku nebezpečnou. Podstatné výzvy současnosti od změn klimatu, přes energetiku a ekonomická témata po bezpečnost a problematiku uprchlíků přece nelze řešit izolovaně, nýbrž vzájemnou domluvou a spoluprací. Evropskou unii vnímám jako zajímavý projekt, který jistě není dokonalý. Považuji ho však za smělý a historicky unikátní pokus o takové uspořádání na evropském kontinentu, které neakceptuje agresivní řešení sporů, ani neumožňuje snadné válcování malých států těmi velkými.

Evropské volby pro mne nejsou volbami druhé či třetí kategorie. Právě v duchu myšlenky K. Adenauera si myslím, že naše ukotvení v demokratických mezinárodních strukturách a naše aktivní angažmá v nich jsou pro budoucnost naší země nesmírně důležité. Vždyť stačí vzpomenout na 20. století. Po chvíli prožívané iluze nezávislosti jsme se opakovaně stali izolovanou osamocenou kořistí agresorů z různých světových stran…

Jsem pro svébytnost, hrdost, iniciativu, ale zároveň spolupráci i sdílení.

Od námi zvolené reprezentace očekávám, že bude aktivně vystupovat v evropských institucích ve prospěch naší země i ve prospěch evropského celku.

Budu tedy podporovat takové kandidáty, kteří nabízejí aktivní přístup a hledají pozitivní kroky ke zlepšování práce unie. Nebudu podporovat takové kandidáty, kteří stavějí svou kampaň na vyvolávání strachu, preventivní nenávisti vůči komukoliv či kteří vytváření iluzi lepších zítřků v izolaci.

 

Volby do Evropského parlamentu budou probíhat od 23. do 26. května 2019 v rámci celé Evropské unie. V České republice budou voliči směřovat k volebním urnám v pátek 24. a v sobotu 25. května.

V rámci Eurovoleb si Česko volí zástupce 21 mandátů. V českém volebním systému mohou voliči hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy. Každý stát EU má vlastní volební pravidla.

parlamentních volbách Evropské unie bude v roce 2019 s největší pravděpodobností pouze 705 mandátů, oproti původním 751 mandátům. Počet mandátů evropského parlamentu byl snížen kvůli vystoupení Velké Británie z EU.

 

Sázeli jsme duby

Možná znáte příběh o muži, který sázel stromy. Žil osaměle v zapadlé části podhůří francouzských Alp. Několik desetiletí sázel v okolní bezlesé vyprahlé a bezútěšné krajině duby, buky a břízy. V závěru jeho života měl „jeho“ les několik desítek kilometrů. Ve vyschlých potocích a studánkách se znovu objevila voda, do opuštěných vsí se vrátili lidé… Řečeno dnešními slovy, celý ekosystém se změnil, dostal se do větší rovnováhy, která umožnila návrat života. Pohádka? Nikoliv, skutečný příběh o dopadu úsilí obyčejného jednotlivce (Muž, který sázel stromy, Jean Giono, ISBN 80-86653-07-2).

Jak to souvisí s námi? Naši zemi přetváříme v některých ohledech rovněž v bezútěšnou pustinu. Naši předci vykáceli většinu původních lesů a nasázeli do naší krajiny převážně smrky, které původně rostly v nadmořských výškách nad tisíc metrů. V souvislosti se změnou klimatu a suchem se oslabené smrky stávají snadnou kořistí kůrovce. Pokud chodíte na procházky do okolních lesů, určitě vidíte výrazné změny, které se odehrávají v posledních měsících. Rozsáhlé plochy lesa usychají, kácí se, pasek přibývá. Někdo by mohl možná říci, že sem smrk nepatří a nahradíme ho tedy původními dřevinami. Problém však spočívá v rychlosti odumírání lesa, nedostatku sazenic i pracovní síly na zalesnění. Pokud se stane, že na odlesněné pahorky přijdou nárazové přívalové deště a odplaví tenkou vrstvu půdy, některá místa už zůstanou holá.

V neděli 14. dubna jsme se snažili svým dílem trochu přispět. Sešlo se asi 25 dobrovolníků – mužů, žen a dětí, kteří sázeli stromy. Sázeli jsme pod vedení lesníka pana Milana Morcha žaludy, které na podzim sbírali dobrovolníci ve vybraných lokalitách. 

szen dubu

Foto: Jan Kapitola

 

Není jedno čím topíme

Čistota ovzduší má velký vliv na zdraví člověka. Za den prodýchá každý z nás asi 20 kg vzduchu.  Plicní tkán je náchylná k pohlcování škodlivin a jejich následnému transportu po celém těle krevním řečištěm. Více než třeba trávicí trakt. Následky dýchání exhalací z tuhých paliv na náš číhají v podobě průduškového astmatu, alergii nebo třeba i rakoviny.  Podle nedávných výzkumů má díky znečištěnému ovzduší v průměru jeden Čech o devět měsíců kratší život. Jde o statistický údaj, v některých místech je tedy situace výrazně horší a v některých zase lepší. Naše město, tedy jeho větší část ležící v kotlině Chrudimky, má zhoršené rozptylové podmínky, zejména v inverzním počasí. V dobách před plynofikací se hovořilo o pověstném slatiňanském smogu. Plynofikací se situace výrazně zlepšila, nicméně v posledních letech pozorujeme nárůst lokálních topenišť, která přispívají zhoršení situace. V legálním případě se jedná o návrat k uhlí, který je problematický právě z hlediska zdravotního i ekologického, v jiných případech jde o používání zcela nevhodných „paliv“ typu starých okenních rámů (napuštěných různými barvami), zbytky překližek (spojovaných lepidly) nebo dokonce spalování plastového či jiného odpadu. V takovém případě se do ovzduší uvolňuj řada toxických látek.

  • Zveřejněno v Ekologie
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

16°C

Slatiňany

Cloudy

Humidity: 69%

Wind: 4 km/h

Banner 468 x 60 px